واحد موتور معاونت پیش‌رانش شرکت قوای محرکه نور برای پاسخ به نیاز کشور به توسعه قوای محرکه پیشرفته با توان بالا و لزوم انحصارشکنی و همچنین ایجاد فضای پویای رقابتی، تشکیل شده است. این گروه با بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور در کنار متخصصین با تجربه و همچنین مشاوران خارجی ترکیبی قدرتمند را ایجاد کرده است. روند تولید یک قوای محرکه با الگوبرداری و نیاز کشور شروع می‌شود و در ادامه با انتخاب موتور هدف و آزمون آن، روند طراحی و محاسبات مهندسی آغاز می‌گردد. در شرکت قوای محرکه نور، واحد موتور مسئولیت الگوبرداری، آزمون، طراحی و محاسبات مهندسی را برعهده دارد.