معاونت انتقال قدرت

معاونت انتقال قدرت شرکت قوای محرکه نور با جمع آوری یک گروه از دانش آموختگان برتر کشور قصد دارد تحولی در سیستم قوای محرکه خودرو در کشور ایجاد کند و از قالب های قدیمی و غیر بهینه خارج شده و در سطح استاندارد های روز دنیا ظاهر شود.
این معاونت متشکل از نیروهای جوان و پر انرژی به همراه افراد با تجربه و همین طور بهره گیری از اساتید دانشگاه های برتر و مشاورین بین المللی است که برای رسیدن به اهداف گروه تلاش می کنند.
از جمله فعالیت‌های معاونت انتقال قدرت می توان به مهندسی معکوس و باز طراحی انواع گیربکس‌ها، تحلیل تخصصی گیربکس به روش‌های عددی و تحلیلی، تحلیل‌های دینامیکی، تست انواع گیربکس‌ها و تحلیل نتایج آن، تحلیل مکانیزم‌های مورد استفاده در گیربکس‌ها، آموزش‌های تخصصی در زمینه گیربکس و مشاوره در جهت انتخاب گیربکس نام برد.