معاونت الکترونیک متخصص در توسعه سیستم‌های الکترونیکی (سیستم‌های نهفته) و الکتریکی (شبکه توزیع توان و شبکه انتقال داده) خودرو مبتنی بر روند طراحی استاندارد مهندسی سیستم است.

این گروه در زمینه طراحی، توسعه و تولید سیستم‌های نهفته در صنعت خودرو و صنایع دیگر فعالیت دارد. در این راستا طراحی و توسعه نرم افزار پایه واحد کنترل قوای محرکه مبتنی بر میکروکنترلر خودرویی روز دنیا و همچنین توسعه سخت افزار با در نظر گرفتن مصرف کننده ها نظیر سنسور و عملگر‌های موتور در حال انجام است.