منابع انسانی

مجموعه شرکت طراحی قوای محرکه نور، متشکل از فارغ التحصیلان بهترین دانشگاههای کشور در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد و مهندسی کامپیوتر است که در زمینه طراحی و ساخت قوای محرکه دارای سوابق علمی و تجربی ارزشمندی هستند. حضور اعضای هیات علمی با سوابق علمی، تحقیقاتی و صنعتی چندین ساله در جایگاههای مدیریتی و تصمیم گیری در کنار بدنه کارشناسی توانمند، پر انگیزه و پر تلاش باعث شده است که شرکت نور، توانمندی خود را در مجامع صنعتی مختلف اثبات نماید.

بهره بردن از تجربیات مشاوران خارجی با تجربه های 30 ساله در شرکت های معتبر و مطرح خودروی سازی جهان باعث غنای شرکت در زمینه های مهندسی خودرو، مهندسی سیستم و فرآیند های توسعه محصول شده است بطوریکه سعی شده است تمام روندها و فرآیند های توسعه محصول منطبق بر استانداردهای به روز و پیشرفته بین المللی طراحی شود.
حضور افراد آکادمیک در کنار افراد با تجربه های چندین ساله صنعتی توانسته است دو بازو علم و تجربه را با هم تلفیق نموده و توان انجام پروژه های سنگین و پیچیده را در اختیار شرکت قرار دهد.