چشم انداز

تبدیل شدن به یک مرکز ملی و بین المللی طراحی و ساخت قوای محرکه برای رفع نیازهای فناورانه کشور و حرکت در مرز دانش و رقابت با شرکت‌های بزرگ بین المللی به علاوه فتح قله های علمی و فناورانه در زمینه قوای محرکه به ویژه برای کاربردهای خودرویی از چشم اندازهای ترسیم شده برای شرکت است.

ماموریت

ماموریت مشخص تعریف شده برای شرکت در دو بخش اصلی خلاصه می شود:

اول: تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و ماندگار برای کشور در زمینه طراحی و ساخت قوای محرکه شامل موتور و گیربکس و سیستم‌های کنترلی شامل ECU
دوم: دستیابی به فناوری و دانش طراحی و ساخت قوای محرکه خودرویی، هوایی و غیره در جهت رفع نیازهای امروز و آینده کشور و منطقه.